domingo, 29 de julio de 2018

Resolución definitiva de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/2019

Resolución definitiva de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/2019