lunes, 16 de julio de 2018

Resolución provisional de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/2019

Xúntase a Resolución provisional de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/2019