Sesión 2

aulaPlanetaTipos de Contidos aulaPlaneta


En xeral, aulaPlaneta ofrece os seguintes 3 tipos de contidos:Caderno estudo  Caderno de estudo (podemos consideralo como "libro de texto")
Caderno profesor  Caderno do profesor
Recurso  Recurso  1. Contidos intelixentes Smart NETEX


AulaPlaneta: Canal de youtube

Contido remoto EdebéOs recursos

1. O CARTAFOL

2. ENGADIR FICHEIRO

3. AS ETIQUETAS

Imaxe empregada: https://goo.gl/4GIaZC

4.  ENGADIR URL

Exercicio: Enlazar a calculadora wiris http://herramientas.educa.madrid.org/wiris/ (como ventana emerxente)

5.  CREAR PÁXINA WEB

A. ENGADIR HIPERVÍNCULO
http://www.thatquiz.org/es-4/matematicas/geometria/


B, AUDÍO
Código para incrustar os ficheiros nunha páxina:
<audio controls>
<source src="https://db.tt/suQYSQOh" type="audio/mpeg">
<source src="https://db.tt/CBASH5R1" type="audio/ogg">
</audio>
C. ENGADIR VÍDEO DE YOUTUBE
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/7Jz97KR9YpU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
D INSERIR FICHEIRO SWF
Descargamos o ficheiro
G. INSERIR THATQUIZ
<iframe frameborder="0" height="300" scrolling="yes" src="http://www.thatquiz.org/es-4/matematicas/geometria/" width="100%"></iframe> 

6. CREAR UN LIBRO

 INFORMACIÓN WIKIPEDIA PRESTIGE
IMAXE VOLUNTARIOS RECOLLENDO CHAPAPOTE


7. Engadir:
Escolla

Libro