martes, 20 de marzo de 2018

App Store - EvaAbalar - Offline

 Esta aplicación permite ao estudantado e ao profesorado adheridos ao proxecto Edixgal acceder aos contidos dixitais que a Xunta de Galicia pon a disposición do sector mediante a plataforma web