viernes, 2 de marzo de 2018

Que é Agueiro?


Que é Agueiro?

Agueiro é unha plataforma en liña, basada en Mahara, que combina un sistema de portafolios cunha comunidade virtual. É unha ferramenta que permite que tanto docentes como alumnos teñan un papel activo na apredizaxe, ademais de proporcionar unha canle de comunicación fluída.
Fonte: http://atio.es/agueiro/


Esta páxina foi creada para dar soporte ás sesións de formación de Agueiro nos centros educativos da zona Cee.
Autor. Martín Pardiñas Fondo
Correo-e.  martindetecnoloxia@gmail.com